TCM Consulting and Publishing z.s.

Vydáváme tištené a elektronické publikace za účelem šíření tradičních a moderních poznatků.

Jsme dobrovolné občanské, nepolitické, nezávislé, humanitární a vědecké sdružení občanů, fyzických a právnických osob.

Hlásíme se k hodnotám a principům demokratické společnosti.

Svojí činností se snažíme přispět k lepší kvalitě života společnosti, radosti a uvědomění si sebe sama v plné šíři existence.

Pro rozšiřování tradičních i moderních poznatků využíváme a budeme využívat především tyto prostředky:

Vydáváme a pořádáme

Poznatky šíříme tradičními i moderními cestami.

_DSC7802_02_02.jpg

Knihy a brožury

Více

_DSC7802_02_02.jpg

Vzdělávací kurzy

Více

_DSC7802_02_02.jpg

Elektronické knihy

Více

Naše cíle

Šíříme informace, informujeme veřejnost, pomáháme lidem..

Šířit teoretické i praktické informace o způsobech a možnostech zlepšení kvality života mezi odbornou i laickou veřejností v těchto oblastech:

  • duševní a duchovní zdraví
  • fyzické zdraví
  • sociální prostředí
  • ekonomický rozvoj
  • životní prostředí
  • říše rostlinná
  • říše živočišná

Informovat širší i odbornou veřejnost o tom, že zlepšení kvality života u všech věkových kategorií je možné dosáhnout především:

  • změnou životního stylu vč. stravovacích návyků a stravy,
  • změnou životního prostředí,
  • změnou vzájemných vztahů

Pomoci lidem si aktivně vybrat způsob a prostředky s kterými prožijí svůj život.

Spolupracujeme

PRAGON s.r.o. Bylinná síla čínské tradice!®

1. škola tradiční čínské medicíny – TČM® – založena 1990

Klinika Pivoňka – Nestátní zdravotnické zařízení