TCM Consulting and Publishing z.s.

Vydáváme tištené a elektronické publikace za účelem šíření tradičních a moderních poznatků.

Ye Tianshi:
Wenrelun. Pojednání o teplé horkosti

Komentovaný překlad originálního textu Wenrelun od autora Ye Tianshiho. Patří do zlatého fondu děl klasické čínské medicíny. Dočtete se o zákonitostech vzniku a průběhu teplých nemocí, jejich příčiny a projevy i způsob léčení.

Wenrelun. Pojednání o teplé horkosti, jež se v tomto komentovaném překladu originálního textu nyní poprvé stává přístupným i našemu čtenáři, patří do zlatého fondu děl klasické čínské medicíny.

Jeho autor, Ye Tianshi (1667–1746), je jednou z nejvýznamějších postav v dějinách čínského lékařství a hlavní představitel tzv. školy teplých nemocí.

Tento léčebný směr se formoval po celá staletí jako odpověď na výzvy, jimž čelily generace lékařů při řešení závažných horečnatých, obvykle i epidemických nemocí.

V Pojednání o teplé horkosti jsou zhutněnou formou vysvětleny zákonitosti vzniku a průběhu teplých nemocí, jejich příčiny a projevy, jakož i způsob léčení.

Přes vzdálenost času zůstává odkaz tohoto díla stále aktuální a platný a zkušenosti jím předávané nacházejí uplatnění i v dnešní léčebné praxi.

vydaná v květnu 2022 | pevná vázaná | formát 170 mm × 220 mm | 287 stran | doporučená maloobchodní cena 599,-Kč | ISBN: 978-80-906596-8-1

Wen re lun (Ye Tianshi)

Jak vznikalo původní Wenrelun

Ye Tianshi se věnoval především léčebné praxi, nezanechal proto mnoho děl. Značnou část z nich přitom zapsali až jeho učedníci, případně redakčně zpracovali pozdější učenci.

Podle tradice se Wenrelun rodilo postupně při vyjížďkách na jezero, kdy mistr během plavby na loďkách vysvětloval učedníkům svou nauku a oni si výklad namístě zapisovali.

Přesný rok vydání není znám, ale dílo bylo dokončeno ještě za života Ye Tianshiho. Později vyšlo i mnoho komentovaných edicí. Podle verze Wanga Shixionga, která vyšla v roce 1852, byl pořízen i tento překlad.

Proč Wenrelun vzniklo?

Termín teplá nemoc wenging nebo horká nemoc rebing jsou zmiňovány již v klasických dílech čínského lékařství (např. Suwen). Avšak právě Ye Tianshi a jeho žáci podali systematický výklad teorie teplých nemocí.

Horečnatá onemocnění vnějšího původu byla obecně považována za důsledek napadení těla chladnou škodlivinou. Klinická praxe zejména ve střední a jižní Číně s teplejším podnebím přinášela negativní zkušenosti s léčením některých horkých nemocí podle vzorce, který byl uplatňován na nemoci ze zranění chladem. To vedlo ke zhoršování stavu, zvýšení horečky, prohloubení chorobných příznaků, k úmrtí. 

Podle charakteru a projevu nemocí lékaři dospěli k přesvědčení, že patogen je jiné povahy než chladné a musí být proto léčen podle jiných principů.

Ye Tianshiho teze jsou dovršením těchto tendecí a jeho Pojednání o teplé horkosti se stalo základním kamenem pro osamostatnění nauky o teplých nemocích.

Pojednání o teplé horkosti

Pojednání o teplé horkosti

Čím je naše vydání unikátní?

 1. Text je přímým překladem z čínštiny od Vladimíra Anda.
 2. Vydání je opatřeno původními ilustracemi bylin od Anny Skoumalové
 3. Pojednání je doplněné o diagnostický a terapeutický úvod do teplých nemocí.

Obsah knihy

 1. O autorovi Ye Tianshim.
 2. Nauka o teplých nemocích
  1. Historie školy teplých nemocí
   1. Nejstarší doba až konec dynastie Tchang (10. stol.)
   2. Období dynastií Sung, Ťin a Jüan (10.–14. stol.)
   3. Období dynastií Ming a Čching (14.–20. stol.)
  2. Charakteristika teplých nemocí
   1. Klinická specifika
   2. Zákonitosti průběhu
   3. Klasifikace teplých nemocí
   4. Nakažlivost
  3. Příčiny a vznik teplých nemocí
   1. Příčiny teplých nemocí
   2. Vznik teplých nemocí
    1. Faktory propuknutí nemoci
    2. Trasy vzniku škodlivin
    3. Kategorie teplých nemocí
  4. Diagnostikování teplých nemocí
   1. Diagnostikování podle vrstev ochrany, čchi, výživy a krve
    1. Syndromy vrstvy ochrany
    2. Syndromy vrstvy čchi
    3. Syndromy vrstvy výživy
    4. Syndromy vrstvy krve
    5. Souvislosti mezi syndromy ochrany, čchi, výživy a krve
   2. Diagnostika podle tří zářičů
    1. Syndromy horního zářiče
    2. Syndromy středního zářiče
    3. Syndromy dolního zářiče
    4. Vztahy a přesouvání chorobných poruch mezi zářiči
   3. Vztahy mezi diagnostikováním podle vrstev ochran, čchi, výživy a ochran a podle tří zářičů
  5. Vyšetřovací metody
   1. Specifické metody vyšetřování teplých nemocí
    1. Vyšetřování jazyka
    2. Vyšetřování zubů
    3. Vyšetřování skrvn a pupínků
    4. Vyšetřování bílých puchýřků
   2. Časté symptomy u teplých nemocí
    1. Horečka
    2. Žízeň
    3. Neobvyklé chutě v ústech
    4. Anomálie pocení
    5. Zvracení a nevolnost
    6. Diskomfort v hrudi a břiše
    7. Anomálie močení a stolice
    8. Postižení psychiky
    9. Křeče
    10. Reverze a odlučování
    11. Krvácení
  6. Metody léčení
   1. Metoda otevírání povrchu
   2. Metoda pročišťování čchi
   3. Metoda harmonizačního odstraňování
   4. Metoda odstraňování vlhkosti
   5. Metoda zprůchodnění spodem
   6. Metoda pročištění výživy a ochlazení krve
   7. Metoda otevírání vývodů
   8. Metoda tišení větru
   9. Metoda rozhojnění jin
   10. Metoda zpevnění odlučujícího a přinavrácení jangu
 3. Ye Tianshi: Wenrelun. Pojednání o teplé horkosti
  1. Základní osnova teplých nemocí
  2. Nemoc se vyvíjí v plicích a ochraně
  3. Škodlivina se propadá do výživy a krve
  4. Prodlévání ve vrstvě čchi
  5. Škodlivina setrvává ve trojitém zářiči
  6. Pojednání o vlhké škodlivině
  7. Vnitřní zauzlení v yangmingu
  8. Škodlivina vzniká do výživy krve
  9. Vyšetřování jazyka
  10. Vyšetřování ekzémů
  11. Vyšetřování zubů
  12. Teplé nemoci u žen
 4. Dodatek je věnován vybraným komentovaným léčebným prostředkům (bylinným směsím).
 5. Literatura

O autorech Pojednání o teplé horkosti

Ye Tianshi
葉天士

1667–1746

Ye Tianshi je ústřední postavou tzv. školy teplých nemocí, disciplíny čínského lékařství zaměřené na léčení horečnatých, potažmo nakažlivých nemocí vnějšího původu.

Vyrůstal v rodině lékařů. Medicínu se začal učit od malička od svého otce. Později od přímého žáka svého otce Zhu Juna. Dále přebíral zkušenosti od starších kolegů. Díky soustředěné píli se stal odborníkem na čínskou medicínu v celé zemi.

Byl zkušeným a novátorským specialistou také ve vnitřním, dětském či ženském lékařství. 

Ve vnitřním lékařství navazoval na Li Dongyuana, představitele školy středu. Vycházel z klasických receptů Zhang Zhongjinga (autora Pojednání o zranění chladem, Shāng Hán Lùn). Jeho receptury modifikoval dle aktuální potřeb. Malým dávkováním, ale přesným zacílením na příčiny onemocnění dosahoval znamenitých výsledků.

Zabýval se také nemocemi vyčerpanosti, únavy z prázdnoty (xulao 虛勞), stavy celkového oslabení organismu. 

Ye Tianshi

Vladimír Ando

Mgr. Vladimír Ando, Ph.D.,

nar. 1955, vystudoval obor sinologie-orientalistika na FFUK Praha (1983). V roce 1985/86 absolvoval desetiměsíční stáž na Univerzitě Fudan v Šanghaji a později více krátkodobých studijních pobytů na Čínské akademii společenských věd, univerzitách a v nemocnicích čínské medicíny v Pekingu a Tianjinu. Specializuje se na základní teorii čínského lékařství a práci s původními čínskými prameny z této oblasti. Je autorem děl „Klasická čínská medicína. Základy teorie I. – V.“, „Farmakologie klasické čínské medicíny“ aj.

Anna Skoumalová-Hadačová

je výtvarnice a ilustrátorka, věnuje se vědecké ilustraci v oborech botaniky a medicíny.

Ilustrovala na 50 knižních titulů, např. Rostliny naší přírody (Academia, 2018), Květena České republiky, díla encyklopedického a populárně naučného charakteru.

Rehmánie Wenrelun

Kde knihu koupit?

Zjistěte víc

Spolupracujeme

PRAGON s.r.o. Bylinná síla čínské tradice!®

PRAGON s.r.o.

E-shop, kde najdete vše pro celostní přístup tradiční čínské medicíny. Bylinné doplňky stravy, houbovou výživu, akupunkturní pomůcky, baňky, moxy, knihy, zdravou výživu.

Na pragon.cz

1. škola tradiční čínské medicíny – TČM® – založena 1990

1. škola tradiční čínské medicíny – TČM® – založena 1990

32 let šíříme moudrost tradiční čínské medicíny – TČM. Víme, že funguje. Je v základech stálá, nepodléhá trendům, ale přizpůsobí se potřebám současného člověka. Najdete v ní odpovědi na mnoho svých otázek. Poznejte TČM s námi!

na tcm.cz

Klinika Pivoňka

Klinika Pivoňka

Nabízíme našim zákazníkům vhodnou péči o tělo šitou přesně každému na míru. Pomáháme ke snazšímu překonávání každodenních překážek v dnešní náročné době.

Více