TCM Consulting and Publishing z.s.

Vydáváme tištené a elektronické publikace za účelem šíření tradičních a moderních poznatků.

Anastacia White

Anastasica White

Anastacia White je praktička, učitelka a konzultantka čínské bylinné medicíny již od roku 1984. Za léta přednášení o čínských bylinách a čínské medicíně napříč Spojenými státy i Evropou přizpůsobila své vzdělávací kursy potřebám akupunkturistů, kteří chtějí do své praxe včlenit i bylinné směsi.

Anastacia měla to štěstí, že se mohla učit od těch nejrespektovanějších kapacit na čínskou bylinnou medicínu na Západě, např.: Subhuti Dharmanandy, Teda Kaptchuka a Giovanni Maciociho. 

Své vzdělání v čínské medicíně propojila se studiem jógy, astrologie, pohybu i rituálů, a tak jsou její workshopy i konzultace vždy vydatné, poučné a okamžitě využitelné. Posluchači pokaždé oceňují její schopnost předkládat i spletité záležitosti čínské medicíny stručně a srozumitelně, neboť její přístup k výuce je založený na praktičnosti. Již mnoho let školí také lékaře z American Academy of Medical Acupuncture. 

Nejrůznější koncepty orientálních medicín zvládá Anastacia s bravurou vykládat otevřeně, upřímně a přístupně i neprofesionálům. Zkrátka její semináře a workshopy jsou nejen poučné, ale i nesmírně inspirativní a jedinečně uvolněné.

Pro svůj hluboký vhled jak do klasické čínské medicíny, tak i do moderní TČM je považována za jednu z význačných představitelek čínských lékařských umění na Západě. Do přednášek přináší pozitivní atmosféru ovlivněnou třiceti lety pozorování nejrůznějších projevů přirozenosti čchi v makro i mikrokosmu.

Dovedně proplétá taoistické teorie pěti hybatelů a pěti duší s přístupem TČM spočívajícím v pátrání po patologiích a jejich léčbě, a tak v přednáškách dochází ke spojení teorií i metod, ze kterého sbírají účastníci reálně využitelné znalosti.

Výuku bylin ve všech aspektech nauky i praxe Anastacie nadále prohlubuje přes svůj hluboký vztah k zemi i rostlinným léčivům.

Více informací o Anastacii White můžete získat na www.eemedicinewisdom.com.

Spolupracujeme

PRAGON s.r.o. Bylinná síla čínské tradice!®

1. škola tradiční čínské medicíny – TČM® – založena 1990

Klinika Pivoňka – Nestátní zdravotnické zařízení