TCM Consulting and Publishing z.s.

Vydáváme tištené a elektronické publikace za účelem šíření tradičních a moderních poznatků.

Tři poklady: Sanbao

Anastacia představí témata tří pokladů (sanbao): esence (jing), energie čchi (qi) a duch-mysl-já (shen), a to jako cyklus se třemi samostatnými mini-webináři, pro Anastacii typicky v širších kosmologických kontextech, ale stále s důrazem na každodenní použitelnost. Tři poklady jsou od sebe neoddělitelné. Společně jsou vícestranným fenoménem, který nazýváme lidská bytost. Jing ve smyslu ztělesnění. Qi ve smyslu pohybu v toku času. Shen jako neustálé a zcelující uchopení jingu a čchi, jako naše zkušenost, prožitek.

Pochopíme-li tři poklady (sanbao) a jejich vzájemné vztahy v širším kontextu, umožní nám to porozumět celostnímu náhledu čínské medicíny na lidské bytosti. Každý webinář bude začínat krátkou řízenou meditací na pět barev ducha shen. V jednotlivých mini-webinářích bude každý ze tří jmenovaných fenoménů/substancí/pokladů zkoumán z hlediska kosmologického, fyziologického i medicínského myšlení, a to i v kontextu prožívání, zažívání a zohlednění aktuálního období – čchiového uzlu (jieji), vč. návrhu bylinných formulí i dietetických doporučení. A jak je tomu vždy na seminářích s Anastacií, všechny informace jsou prakticky využitelné v každodenním životě jak pacientů, tak i praktiků.

Probírané bylinné směsi budou vycházet z tradičních receptur, ale většinově se bude pracovat s jejich modifikacemi, které navrhl Giovanni Maciocia právě proto, aby vždy zohledňovaly všechny tři poklady, pokud je to jen trochu možné.

Tři poklady: Sanbao

Tři poklady: Sanbao

15. 9.
13. 10.
15. 12.

na tcm.cz

na pragon.cz

Qi – energie čchi, čas, prostor a pohyb

15. 9.

čínský znak pro čchi

Čchiové spojení nebes (jang) a země (jin) se nazývá lidská bytost. Podzim nám nabízí příležitost ke kultivaci jinové čchi. S ústupem jangu v této roční době začíná jin převládat. Obranné mechanismy našeho fyzického těla v této době spotřebovávají více jangové čchi na ochranu ducha shen a esence jing. Ze všech ročních dob je to právě podzim, kdy nejvíce doceníme rčení, že čchi je kořenem lidské existence.

Připojte se k nám na naší pouti za pokladem ČCHI!

Shen – obsahující i duše hun, po, yi a zhi

13. 10.

čínský znak pro ducha šen

Shen je poklad či klenot o mnoha zářivých ploškách, jenž oživuje esenciální čchi (jingqi) každé lidské bytosti. Budeme zkoumat mysteria ducha shen, jehož Západ nazývá mysl-já a Čína ho identifikuje s našimi smysly, myšlenkami a pocity. Jak podzim pokročil a zima je již nablízku, jinová čchi se zanořuje hlouběji, a spolu s ní sestupuje do hlubin i náš shen.

Zveme Vás ke společnému zkoumání tajemné entity zvané SHEN.

Jing - kvintesenciální poklad předků

15. 12.

znak pro esenci ťing

Jing je moudrost vtělení a reprodukce/(sebe)obnovy těla. Uchovávání a přežívání z uskladněných zásob je důležitým symbolem zimy. Umět si uchovat esenci, prenatální i postnatální, a umět ji využít, to je v této roční době nedocenitelná podpora pro naši čchi. Využívejme moudrost při navigaci zimní jinové čchi, abychom vhodně ovlivnili budoucí jarní obnovu jangové čchi, vč. vystupování ducha shen vzhůru a ven do znovurodícího se jarního světa.

Těšíme se, že se s námi vydáte zkoumat JING!

Lektorka webinářů

anastacia.jpg

Anastacia White

Lektorka patří mezi vzácné vyučující, kteří mají dar propojovat při výkladu jangový i jinový aspekt, a tím okamžitě zvnitřňovat celé poznávání.

Anastacia je dobře známá odborné veřejnosti nejen v USA a Evropě, ale i u nás v ČR a SR. Umí srdečně až mateřsky se zapojením účastníků přednášet i v online prostředí.

praktička TČM, učitelka a konzultantka čínské bylinné medicíny již od roku 1984. Žákyně nejrespektovanějších kapacit na čínskou bylinnou medicínu na Západě, Subhuti Dharmanandy, Teda Kaptchuka a Giovanni Maciociho.

O lektorce

Praktické informace o cyklu

Klasické receptury TČM srozumitelně a prakticky

Forma: 3 živé webináře (přes Zoom) v angličtině s českým překladem

Kursovné: 1500 Kč

Délka webináře: cca 2 h.

Další předpoklady: zvládnuté základy TČM

Technické detaily: přístupové kódy obdržíte po přihlášení na kurz nejpozději v den semináře

Pořadatel: TCM Consulting and Publishing z.s.

Předprodej: www.tcm.cz, www.pragon.cz

Poradenství a spolupráce: Tradiční čínská medicína z.s., PRAGON s.r.o.

Spolupracujeme

PRAGON s.r.o. Bylinná síla čínské tradice!®

PRAGON s.r.o.

E-shop, kde najdete vše pro celostní přístup tradiční čínské medicíny. Bylinné doplňky stravy, houbovou výživu, akupunkturní pomůcky, baňky, moxy, knihy, zdravou výživu.

Na pragon.cz

1. škola tradiční čínské medicíny – TČM® – založena 1990

1. škola tradiční čínské medicíny – TČM® – založena 1990

32 let šíříme moudrost tradiční čínské medicíny – TČM. Víme, že funguje. Je v základech stálá, nepodléhá trendům, ale přizpůsobí se potřebám současného člověka. Najdete v ní odpovědi na mnoho svých otázek. Poznejte TČM s námi!

na tcm.cz

Klinika Pivoňka

Klinika Pivoňka

Nabízíme našim zákazníkům vhodnou péči o tělo šitou přesně každému na míru. Pomáháme ke snazšímu překonávání každodenních překážek v dnešní náročné době.

Více